Lean Six sigma

Lean Six sigma

บริการให้คำปรึกษา,จัดทำ solution แบบครบวงจร ที่สามารถวัดผลได้จริง

 • ลดต้นทุน เพิ่มกำไร
 • เพิ่มมาตรฐานสินค้าและบริการ
 • เพิ่มโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจแบบก้าวกระโดด
หมวดหมู่:
 • รายละเอียด
 • ติดต่อ-สอบถาม
 • รายการ

รายละเอียดสินค้า

Lean Six sigma

  Contact Us

  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  28 TEKA building 5 Floor. Timland Soi, Ngamwongwan Road, Nonthaburi, Thailand 11000

  083-007-9610, 061-391-0602

  Opt.mkt@oscconsult.com