Call Center

 • ออกแบบและแก้ไขปัญหาในเชิงระบบ
 • ให้บริการระบบ และพนักงาน Call Center
 • Back Up ไฟล์เสียงประกอบการสนทนา
 • รายงานสรุปการใช้งาน

ออกแบบระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Operation Management กว่า 10 ปี

หมวดหมู่:
 • รายละเอียด
 • ติดต่อ-สอบถาม
 • รายการ

รายละเอียดสินค้า

ระบบ Call Center

 • ออกแบบและแก้ไขปัญหาในเชิงระบบ
 • ให้บริการระบบ และพนักงาน Call Center
 • Back Up ไฟล์เสียงประกอบการสนทนา
 • รายงานสรุปการใช้งาน

ตัวอย่างรายงานสรุปจำนวนการใช้งานระบบ call center

  Contact Us


  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


  28 TEKA building 5 Floor. Timland Soi, Ngamwongwan Road, Nonthaburi, Thailand 11000

  083-007-9610, 061-391-0602

  Opt.mkt@oscconsult.com