การฝึกอบรม ที่ SET

การฝึกอบรม ที่ SET


Project Description

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม ที่ SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยใช้หลักการลีน

Live Preview
  • Client

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • Share