เทคนิคการสร้าง Customer Delight

เทคนิคการสร้าง Customer Delight


Project Description

อีกหลักสูตรเราขอแนะนำ “เทคนิคการสร้าง Customer Delight ในงานบริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า“ กับ เนื้อหาเน้น ๆ workshop แน่น ๆ
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเอาไปใช้งานได้จริงขอขอบคุณ บริษัท DAIKIN ที่ให้ความไว้วางใจให้เราจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ค่ะ

Live Preview
  • Client

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • Share